Firma Hendi Polska jest częścią międzynarodowej grupy Hendi, zajmującej się
od ponad 70 lat produkcją i handlem profesjonalnym wyposażeniem gastronomicznym w całej Europie...

więcej>                                        mapa dojazdu>

Projekt Realizowany Współfinansowany przez Unię Europejską:

Działanie 6.1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” – ROZWÓJ EKSPORTU W KIERUNKU RYNKÓW WSCHODNICH"

Realizacja projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2:
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B